Slovenia4Seasons

Tours and trips that go to

Aquileia

Aquileia UNESCO site tour
  • Private tour: 6 hours

Aquileia UNESCO site tour

A half day tour to Aquileia UNESCO site, where our guide brings the ancient Roman metropolis alive for you.

Departure From Trieste (Ita)

Price from:

170€

Aquileia UNESCO site tour
  • Private tour: 7 hours

Aquileia UNESCO site tour

A half day tour to Aquileia UNESCO site, where our guide brings the ancient Roman metropolis alive for you.

Departure From Ljubljana (Slo)

Price from:

170€

Aquileia UNESCO site tour
  • Private tour: 7 hours

Aquileia UNESCO site tour

A half day tour to Aquileia UNESCO site, where our guide brings the ancient Roman metropolis alive for you.

Departure From Opatija(Cro)

Price from:

170€

Aquileia UNESCO site tour
  • Private tour: 5 hours

Aquileia UNESCO site tour

A half day tour to Aquileia UNESCO site, where our guide brings the ancient Roman metropolis alive for you.

Departure From Trieste (Ita)

Price from:

170€

Aquileia UNESCO site tour
  • Private tour: 5 hours

Aquileia UNESCO site tour

A half day tour to Aquileia UNESCO site, where our guide brings the ancient Roman metropolis alive for you.

Departure From Koper (Slo)

Price from:

170€